Subsidiegevers

Het Tijdelijk Museum is mede tot stand gekomen met de genereuze bijdrages van:

Amsterdam Fonds voor de Kunst

Mondriaan Fonds

Gemeente Amsterdam

SNS Reaal

Stichting Doen

Stimuleringsfonds voor Architectuur